Kirken er en spennende arbeidsplass

Kirken er en spennende arbeidsplass

Nome kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere.

I kirkene og på kirkegårdene har vi kirketjenere som gjør både jobben som kirkegårdsarbeider ute og kirketjener inne.
I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), har vi sokneprester, sekretær og kirkeverge.
I menighetene har vi organister og trosopplærere.

Vi er en flott gjeng som får ting til sammen :)

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone