Leie av Solhaug menighetshus, Lunde

Leie av Solhaug menighetshus, Lunde

Priser
(Nye utleiepriser fra 01.06.2014)

Hele huset                                kr. 450,-
Lillesalen                                  kr. 200,-
Barnebursdager                      kr. 300.-

Minnesamvær:
Hele huset                                kr. 600,-
Lillesalen                                  kr. 350,-

Ved minnesamvær setter vi opp stoler og bord og rydder etterpå.

Helger eller lengre leige etter avtale, f.eks. fredag-søndag kr. 600.-.

Vi leier ut til det meste: Minnesamvær, begravelser, barneselskaper, konfirmasjoner, kurs, møter m.m.
 

Kontaktperson
Egil Halsvik:
Tlf.: 35 94 76 56
Mobil: 95 25 90 71

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone