Usikrede gravminner på kirkegårdene

Usikrede gravminner på kirkegårdene

Gravminner skal sikres med bolt for å unngå at de velter.

En del av gravminnene på kirkegårdene i Nome er sikret. Dette gjelder gravminner som er yngre enn 15-20 år og eldre gravminner som i de senere år har hatt navnetilføyelser. Noen gravminner er også sikret av gravfesteren (den som er ansvarlig for graven) på eget initiativ.

Men det er fortsatt mange usikrede gravminner på kirkegårdene, som kan være en fare for de som ferdes der.

Vi vil minne om at det er gravfester som eier graveminnet og dermed er ansvarlig for at det er sikret. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle som vet at deres gravminner er usikret om å sørge for å sikre disse snarest mulig. Dersom du er usikker på om gravminnet som du er ansvarlig for er sikret, ta en tur på kirkegården og se etter. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret hvis det er noe dere lurer på i denne forbindelse.

Følgende firmaer kan bistå med sikring av gravminner:

Telemark Steinhuggeri:                tlf. 35 53 91 19

Telemark Begravelsesbyrå:         tlf. 35 95 52 80

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone