Når en av våre kjære dør

Når en av våre kjære dør

Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner. Og i løpet av de første dagene må også innholdet i gravferden bestemmes. Det er mye å ta stilling til, mye å sette seg inn i.

Da er det godt å ha noen å støtte seg til, noen som vet hva som er vanlig og hva som er mulig, og som kjenner lover og regler. Begravelsesbyråene vet hva som skal gjøres, og hjelper til med å organisere alt eller deler av det som skal ordnes i forbindelse med begravelsen. De holder også kontakten med kirkekontoret og presten, og blir enige med dem om når seremonien kan finne sted.

De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Presten tar kontakt et par dager etter dere har vært i kontakt med begravelsesbyrået. Det er fint om dere tenker gjennom praktiske spørsmål som:

- Skal noen si noe?

- Vil noen lese sløyfene?

- Skal det legges på roser? osv.

I tillegg er det til stor hjelp om dere har notert ned noen stikkord med tanke på en minnetale. Presten skal skrive en minnetale om en person han/hun ikke kjenner, og det kan være et godt utgangspunkt å ha noen stikkord for hånden.

Husk at kirkelig ansatte, både prest og klokker, er gode samtalepartnere når man er i sorg. Kontakt kirkekontoret på tlf. 35 94 62 62 for nærmere informasjon og evt. avtaler.
 

Begravelsesbyråer i midtre Telemark:

Telemark begravelsesbyrå, Gvarv          tlf. 35 95 52 80

Alfsen begravelsesbyrå, Skien                tlf. 35 52 49 00

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone