Til deg som skal betale festeavgift til kirkegården

En urnegrav og en kistegrav er gratis i fredningstiden. For begge deler er fredningstiden 20 år, og da er også festetiden 20 år. Festet grav ved siden av en ny grav må det betales avgift på fra det året graven blir festet. Regning på festeavgift sendes ut hvert 15. år. Størrelsen på festeavgiften fastesettes av kommunestyret etter forslag fra kirkelig fellesråd, som administrerer arbeidet på kirkegårdene.

Festeavgiften for 2015 i Nome kommune er kr. 150,- pr. år pr. grav. Under ett gravminne kan det være flere graver.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone