Til deg som ønsker å bruke eksisterende gravsted

Skal en gammel grav brykes på nytt, må fredningstida være over. Denne er på 20 år i Nome kommune. Urnegraver har samme fredningstid som kistegraver, men det er mulig å sette en urne i en kistegrav selv om fredningstiden ikke er over.

Når det er ønske om å benytte en eksisterende grav, må den ansvarlige for gravferden først og fremst innhente samtykke fra den som står som fester av gravstedet. Dersom det er festeren av graven som er død, skal den som sørger for gravferden, gi samtykke til bruk.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone