Til deg som skal velge ny grav

Når en ny kistegrav blir tatt i bruk er det mulig å feste en grav ved siden av denne. I spesielle tilfelle kan man etter søknad få feste to graver ved siden av den første. Disse gravene utgjør da ett gravsted. En ny grav som blir tatt i bruk er fri for betaling så lenge den er fredet, det vil si 20 år i Nome kommune. Det blir krevd festeavgift fra første stund for graver som blir festet ved siden av nye graver. Ved bruk av egen urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av denne, men flere urner kan settes i samme grav

Det er også mulig å velge en anonym grav. Da kan det ikke settes opp gravminne, og gravens nøyaktige plassering vil bare være kjent for kirkegårdsadministrasjonen.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone