Til deg som skal skaffe gravminne

Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted, og det kan skje tidligst to måneder etter gravferden. Ved gravlegging om vinteren kan gravminnet tidligst monteres 1. juni.

De ansatte ved kirkegården vil sørge for planering og tilsåing av graven etter gravleggingen. De vil også sette opp et enkelt merke med navnet til den avdøde. Dette merket står der til gravminnet er på plass.

Dersom gravminnet er utsmykket med gjenstander av en slik karakter at det medfører merarbeid ved flytting, eller utsmykkingen står i fare for å gå tapt under arbeid på kirkegården, må fester selv bære kostnad ved eventuell istandsetting. Den som er fester av et gravsted er ansvarlig for at gravminnet ikke forfaller eller er til fare for andre. Gravminnet skal sikres med forskriftsmessig fundament eller sokkel, og bolter som holder fundament og gravminne sammen.

Forskrift til gravferdsloven gir retningslinjer for godkjenning av et gravminne, og gravminnet skal derfor godkjennes av kirkevergen før det kan settes opp. Det ligger føringer i forskriften om hvor stort og tungt et gravminne kan være. Dersom du ønsker å bruke naturstein må du ta kontakt med kirkekontoret for å høre om denne kan benyttes.

På en nyfestet grav settes gravminnet opp i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Gravminnet settes opp i midten av de to gravene.

Etter at kirkekontoret har gitt melding til fester om det, kan gravminnet fjernes når frednings- og festetiden på en grav er omme. Fjerning og destruering av gravminner blir gjort av kirkegårdspersonalet, med mindre festeren ønsker å gjøre det selv.

Ved åpning og lukkeng av graver hender det at det blir lagt jord eller gjenstander inn på nabograver. De ansatte på kirkegården har anledning til, uten å møtte innhente samtykke fra fester, å midlertidig fjerne eller legge ned et gravminne. Detet blir gjort for å bedre adkomst uten å volde skader på gravminnet, eller fordi det er nødvendig i forhold til sikring ved graving.

Bruk god tid på å bestemme dere for gravminne. Dette er ikke noe som trenger å bestemmes før etter at gravferden er over. Begravelsesbyrå kan være behjelpelig med å skaffe et gravminne. Det er også fullt mulig å ta direkte kontakt med firmaer som arbeider med dette.

Her er eksempel på hvor dere kan se på gravminner i fred og ro – før dere bestemmer dere for å kjøpe gravminne:

Telemark Stein

Buskerud Monument

Nergård Stenindustri

Steinriket

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone