Til deg som skal sørge for gravferden

Etter gravferdsloven skal én person være ansvarlig for gravferden. Dette betyr at vedkommende blant annet skal fatte de nødvendige avgjørelsene som hvor den avdøde skal gravlegges dersom det foreligger valgmuligheter. Vedkommende skal også bestemme hvilken gravferdshandling som skal velges, enten Den norske kirkes eller en annen ordning. Den som har ansvar for gravferden bestemmer også hvem som skal være fester for graven. Dersom den døde selv var fester til graver, må det opprettes nye festere til alle gravene dette gjelder.

I hvilken grad den som sørger for gravferden skal respektere avdødes ønsker, er en vurderingssak. Men når det gjelder kremasjon er man forpliktet til å følge avdødes ønsker dersom denne har ytret seg enten for eller imot kremasjon.

Kirkevergen og kirkekontoret kan gi veiledning om hvem som kan sørge for gravferd.

Gravlegging av kiste skal normal finne sted senest åtte dager etter dødsfallet, og nedsettelse av urne senest seks måneder etter dødsfallet.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone