Huskeliste for dere som planlegger bryllup

Huskeliste for dere som planlegger bryllup

Det er mye som skal gjøres og mye å huske på når man skal gifte seg. Her er oversikt over viktige skjemaer som må fylles ut og andre ting som bør tenkes over når dere planlegger.

Prøvingsattest/Melding om vigsel
Selve prøving av vigselspapirene skjer gjennom folkeregisteret ved skatteetaten. Brudefolkene må fylle ut skjemaet "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene" og levere dette til Skatteetaten.

Først når prøvingsattesten foreligger i god tid hos presten, kan vigselen skje. Prøvingsattesten må være på prestekontoret senest en uke før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig kun i 4 mnd etter utsendelse.

Forlovererklæring
Forloverne deres må  fylle ut skjemaet "Forlovererklæring" som viser at de kjenner dere og kan gå god for at det ikke er noe til hinder for at dere to kan gifte dere.

Navneendring
Brudefolkene skal også fylle ut skjemaet "Meldingsskjema for navneendring", dersom en eller begge ønsker å skifte etternavn i forbindelse med giftermålet.

Skjemaer for ekteskapsinngåelse finner dere her. Alle som bor i Nome skal sende utfylte skjemaer til Skatt Sør. Husk å send inn papirene i god tid!

Vigselsliturgien
For at dere skal være best mulig forberedt til vigselssamtalen, bør dere se igjennom vigselsliturgien med de forskjellige alternativene og tenke igjennom musikk og salmevalg. Etter liturgien følger også tekster fra Bibelen hvor dere velger 2-4 tekster. En tekst fra det gamle testamente og en fra det nye testamente. Disse tekstene kan også leses av forlover eller av andre gjester.

Salmer og musikk
Dere velger 2 eller 3 salmer, inngangsmusikk og utgangsmusikk. Ønsker dere å låne salmebøker, så ta kontakt med kirkekontoret.

Informasjon om salmer og eksempler på bryllupsmusikk finner dere her og her.

Dere kan også ta kontakt med kantorene i menighetene. De spiller gjerne eksempler på egnet musikk for dere og kan veilede dere til musikkvalg som gjør akkurat deres vielse til noe personlig og spesielt. Ta kontakt med kirkekontoret på tlf 35946262 for å avtale et møte.
 

Gebyr
For brudepar som ikke har ligningsadresse i Nome kommune eller Aust-Telemark prosti, eller som ikke har tilknytting til stedet, kommer det ekstra gebyr for vigselen. Gjeldende sats er kr. 2.300,-.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone