Huskeliste før konfirmasjonen

Huskeliste før konfirmasjonen

Konfirmasjonstiden og selve konfirmasjonsdagen er en av livets store begivenheter. Da kreves det gjerne litt forberedelser om alt skal bli så bra som man ønsker seg. Her er litt hjelp til det.

Før konfirmasjonen

 • Hvis den som vurderer å bli konfirmant ikke har fått informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke, ta kontakt med kirkekontoret. Telefon 35 94 62 62.
 • Den som er døpt tar med seg dåpsattesten når det er innskrivning/påmelding.
 • Det er fint med en samtale i familien om det å bli konfirmant.
 • Hvis det er behov for tilrettelagt undervisning, meld dette til prest/ansvarlig for konfirmanttiden med en gang.
 • Hvis opplegget for konfirmasjonstiden, inklusive leirer og week-ender, er så kostbart at det kan hindre den unge fra å være med på noen av aktiviteten, ta dette opp med prest/ansvarlig for konfirmasjonstiden. I mange menigheter og kommuner finnes det støtteordninger.
 • Gå nøye gjennom opplegget for konfirmasjonstiden og se etter at det ikke kolliderer med ferier og fritidsaktiviteter. Snakk med prest/ansvarlig i menigheten hvis det er vanskelig å møte på alle samlingene.
 • Hvis det er flere konfirmasjonssøndager og den ene av disse prioriteres, bør dette meldes til kirkekontoret så raskt som mulig.
 • Vær med på samlinger for foreldre/foresatte, kom sammen med konfirmanten til gudstjenester og følge med i lærestoff og aktiviteter. Sørg for at eventuell konfirmantbok og andre hjelpemidler tas med på konfirmantsamlingene.
 • Før den konkrete planleggingen begynner, ta en felles samtale om størrelse og innhold ut fra familietradisjoner, konfirmantens ønsker, forvalteransvaret og hva som gir den gode fellesskapsopplevelsen.
 • Gi beskjed til fadderne i god til før selve konfirmasjonsdagen.


Sjekkliste for konfirmasjonsdagen

 • Hvis konfirmanten skal møte tidligere enn familien, må nødvendig transport være avtalt. Det kan være lurt å bruke noen utenom den nærmeste familie.
 • Vær oppmerksom på at i noen menigheter vil det være begrenset plass til gjester i kirken.
 • Det beste er å komme sammen til kirken i så god tid at alle får de plassene de ønsker. I kirken kan det være godt å sitte sammen med noen man kjenner men det kan være vanskelig å holde av plasser til gjester som kommer akkurat når gudstjenesten skal begynne.
 • Ved konfirmasjonsgudstjenesten er det takkeoffer, ofte til menighetens eget ungdomsarbeid. Husk å ta med kontanter.
 • Hvis det er restriksjoner på fotografering og filming under gudstjenesten, gis det beskjed om dette. Det kan være lurt å avtale med prest/ansvarlig for konfirmasjonen på forhånd hvis det er ønskelig med spesielle bilder etter gudstjenesten.
 • Hvis det er tradisjon at foreldre/faddere reiser seg når den enkelte blir bedt for, må også fadderne få beskjed om dette før gudstjenesten.
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone