Nome Kirkelige Fellesråd

Nome Kirkelige Fellesråd

Nome kirkelig fellesråd 2016 - 2019

 

Faste medlemmer
 

Varamedlemmer

Leder

Bjørn Sturød

Erna K. Hoksrud

Nestleder

Øyvind Andersen

Leif Raukleiv

Medlem

Helge Skippervold

Rolf P. Blaastad

Medlem

Harald Omnes

Borghild Hardang - Hanto

Bispedømmets representant

Andreas Grossmann

Rune Rasmussen

Kommunens representant

Bjørg T. Lundefaret

Hans Jørgensen

 

Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU):

 

 

Faste medlemmer
 

Varamedlemmer

Leder

Bjørn Sturød

Erna K. Hoksrud

Nestleder

Øyvind Andersen

Leif Raukleiv

Medlem

Harald Omnes

Borghild Hardang - Hanto

 

Fellesrådets Administrasjonsutvalg (AdmU):

 

 

Faste medlemmer
 

Varamedlemmer

Leder

Bjørn Sturød

Erna K. Hoksrud

Nestleder

Helge Skippervold

Rolf P. Blaastad

Medlem

Harald Omnes

Borghild Hardang - Hanto

Arbeidsgiverrepr.

Andreas Grossmann

Rune Rasmussen

Ansattes representant

Hellek Sannes

Jonny Bakkan

 

Verneombud i kirkelig fellesråd:

Jonny Bakkan og Mona Halsvik.

 

Protokoll fra Nome kirkelig fellesråds møter i 2016:

Onsdag 6. januar 2016
Onsdag 30. mars 2016
Onsdag 27. april 2016
Onsdag 8. juni 2016
Onsdag 31. august 2016
Onsdag 26. oktober 2016
Onsdag 14. desember 2016

Protokoll fra Nome kirkelig fellesråds møter i 2017:

Onsdag 15. mars 2017
Onsdag 14. juni 2017


 

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone