Vedtekter for gravplassene i Nome kommune

Vedtekter for gravplassene i Nome kommune

Vedtekter for gravplassene i Nome kommune: Helgen, Kronborg, Romnes, Holla, Landsmarka, Flåbygd og Lunde, gitt i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 21.

Vedtatt i Nome kirkelig fellesråd – 03.11.2014.
Godkjent i Agder og Telemark bispedømmeråd - 07.01.2015.

Klikk her for å se vedtektene: Vedtekter for gravplassene i Nome kommune

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone