Dette er et nyttig informasjonshefte for deg som har eller vil få et forhold til gravplassene i Nome kommune. Ved spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon...
Les mer
Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner. Og i løpet av de første...
Les mer
Nav har ulike stønader ved dødsfall. Det kan gjelde bl.a.: Barn som har mistet én eller begge foreldrene Familiepleier Gjenlevende ektefelle, partner eller samboer Gravferdsstønad...
Les mer
Vedtekter for gravplassene i Nome kommune: Helgen, Kronborg, Romnes,Holla, Landsmarka, Flåbygd og Lunde,gitt i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon...
Les mer
Etter gravferdsloven skal én person være ansvarlig for gravferden. Dette betyr at vedkommende blant annet skal fatte de nødvendige avgjørelsene som hvor...
Les mer
Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted, og det kan skje tidligst to måneder etter gravferden. Ved gravlegging om vinteren kan gravminnet...
Les mer
Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall. Et eksisterende gravsted kan festes i inntil...
Les mer
Når en ny kistegrav blir tatt i bruk er det mulig å feste en grav ved siden av denne. I spesielle tilfelle kan man etter søknad få feste to graver...
Les mer
Skal en gammel grav brykes på nytt, må fredningstida være over. Denne er på 20 år i Nome kommune. Urnegraver har samme fredningstid som kistegraver,...
Les mer
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone