Urnenedsettelse

Urnenedsettelse

Urnenedsettelse betyr å sette urnen med avdødes aske ned i jorden.

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Har gravferdsritualet allerede blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet.

Dersom man planlegger en sermoni med dem tilstede bør de få beskjed om dette. Mange gjennomfører en urnenedsettelse med diktlesning eller fremførelse av musikk.

Urnenedsettelse avtales med kirkekontoret så snart urnen er klar og har ankommet kirkevergen.

Ta kontakt med kirkekontoret, tlf. 35 94 62 62.

Informasjon om urnenedsettelse

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone